Прозорість і доброчесність

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

До основних завдань уповноваженої особи належать:

 1. Організація проведення антикорупційних заходів і контроль за виконанням антикорупційного законодавства.
 2. Організація роботи з управління корупційними ризиками в діяльності установи.
 3. Надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства.
 4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню.
 5. Перевірка стану подання декларацій і повідомлення Національного агентства про випадки їхнього неподання або несвоєчасного подання.
 6. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
 7. Забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця.
 8. Інформування керівника установи, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення

Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» забезпечує приймання та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Будь-яка особа з-поміж працівників МОЗ України за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є перевіреною, має право повідомити про порушення вимог Закону «Про запобігання корупції» іншою особою. Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до чинного законодавства.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація у якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, щодо працівників структурних підрозділів ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ».

Усі повідомлення розглядаються вповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в державній установі «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» згідно з вимогами чинного законодавства.

Повідомити про корупційне правопорушення можна на сайті: https://www.acrc.org.ua/ua/contacts/kudy-poskarzhytys-na-korupcziyu.html.

УВАГА! Письмові повідомлення підлягають розгляду за наявності таких даних:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка, ймовірно, вчинила правопорушення, її посада в ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ»;
 • текст повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення закону, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адреса та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автора повідомлення).

Звертаємо увагу, що повідомлення про корупційне правопорушення направляються з підписом у сканованому вигляді.

Протидія корупції

 

Згідно Закону України «Про запобігання корупції» (надалі – Закон) корупція – це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Зміст поняття «неправомірна вигода» відповідно до положень Закону визначають такі обов’язкові ознаки:

– її предметом можуть бути: грошові кошти та інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру (на відміну від хабара);

– їх обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав (на відміну від законних подарунка, пожертви, нагороди, пільги тощо).

Службові повноваження і пов’язані із ними можливості.

Службові повноваження – це комплекс офіційно покладених на певних службовців конкретних обов’язків, а також прав, наданих виключно для ефективного виконання цих обов’язків. Службові повноваження повинні бути передбачені відповідним нормативно-правовим актом: конституцією, законом, міжнародним договором, указом, постановою, статутом, положенням, правилами, інструкцією тощо.

Використання особою наданих службових повноважень чи пов’язаних із ними можливостей означає вчинення будь-яких дій (у т.ч. прийняття рішень) чи втримання від вчинення будь-яких дій (умисна бездіяльність) під час виконання нею своїх службових обов’язків.

Недопущення конфлікту інтересів як механізму запобігання корупції.

Потенційний конфлікт інтересів згідно Закону – це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
а реальний конфлікт інтересів – це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

в ДУ «Закарпатський ОЦКПХ МОЗ»

Негря Сергій Іванович

Контакти: 0312642877, [email protected]

Знайти