Контроль інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги

🔵Головна заповідь медика – це не нашкодити пацієнту. Але кожен рік у всьому світі через небезпечне надання медичної допомоги страждають мільйони пацієнтів. По статистиці, навіть в країнах з високим рівнем доходу під час надання стаціонарної допомоги кожен десятий пацієнт інфікується. Загалом у світі чотири з десяти пацієнтів мають негативні наслідки первинної та амбулаторної медичної допомоги. А якщо додати сюди резистентність небезпечних мікроорганізмів до антибіотиків, то це переростає у велику проблему.
🟠Ризики виникнення інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги:
-недотримання правил використання девайсів (катетерів, дренажних та інтубаційних трубок), необгрунтоване подовження терміну їх застосування;
-неналежне використання засобів індивідуального захисту; -користування мобільними телефонами та іншими гаджетами під час надання медичної допомоги.
🟠Поводження з інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги (ІПНМД), регламентуються наказами МОЗ № 1614 від 03.08.2021 та № 1447 від 15.07.2021.
🟠Вони визначаються як інфекції, що відповідають одному із визначень випадку захворювання та при яких наявний один з епідеміологічних зв’язків:
🔸початок появи симптомів спостерігався на третій день перебування в лікарні або пізніше (день госпіталізації рахується першим днем);
🔸пацієнт переніс хірургічну операцію на перший або другий день госпіталізації, і в нього розвиваються ознаки інфекції області хірургічного втручання (далі — ІОХВ) не раніше, ніж на третій день його перебування в лікарні;
🔸пацієнту був встановлений інвазивний пристрій на перший або другий день, що призвело до виникнення ІПНМД не раніше, ніж на третій день перебування в лікарні.
🟠На сьогодні рутинний епіднагляд за цією групою інфекцій – це прерогатива самого закладу охорони здоров’я, вона здійснюється відділом інфекційного контролю (ВІК) лікарні. Повний перелік даних, що будуть збиратись у ході рутинного епіднагляду, визначається планом дій із профілактики інфекцій та інфекційного контролю, затвердженим керівником відповідного закладу охорони здоров’я. Визначається фоновий рівень ІПНМД в кожному відділенні та в цілому в закладі, перевищення якого являється важливим індикатором якості медичної допомоги.
🟠ІПНМД, виявлені в процесі рутинного епіднагляду, не підлягають звітуванню за формою первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення», затвердженої наказом МОЗ від 10 січня 2006 року № 1.
🟠Дозорний епіднагляд здійснюється раз в 5 років для кожного стаціонару закладом громадського здоров’я шляхом проведення дослідження з визначення одномоментної розповсюдженості ІПНМД та використання антимікробних препаратів (АМП). Проводиться оцінка на національному рівні загальної розповсюдженості ІПНМД та використання АМП у закладах охорони здоров’я, визначення на національному рівні груп пацієнтів, інвазивних процедур, інфекцій і призначених АМП, корегування заходів профілактики для запобігання випадкам ІПНМД та антимікробної резистентності та розповсюдження результатів для підвищення обізнаності щодо проблеми, визначення загальних проблем та їх вирішення.
🟠Неможливо зупинити зміни, час яких настав. Тільки спільними зусиллями регіональних центрів контролю та профілактики хвороб в тандемі з закладами охорони здоров’я можна досягти безпеки медичної допомоги пацієнтам.

Знайти